Reglement

• De kinderen schrijven zich individueel in. Er is dus geen sprake van een vast team of koppel of
iets dergelijks.

• Ook spelers van verenigingen waar Padel Brabant de training niet geeft, mogen deelnemen aan de Padel Brabant Juniors Tour. Mochten we te veel aanmeldingen hebben, zullen we alsvolgt de deelnemers toelaten:

1. Trainende jeugd van verenigingen waar Padel Brabant de training verzorgd.
2. Jeugd van verenigingen waar Padel Brabant de training verzorgd.

3. Jeugd lid bij een andere vereniging.

• De spelers worden ingedeeld met verschillende dubbelpartners door Padel Brabant. Dit kunnen
ook kinderen van een andere vereniging zijn.

• Er zijn 3 categorieën, namelijk: t/m 10, t/m 12, t/m 14/17
• Het seizoen loopt van zomervakantie tot zomervakantie. Qua leeftijdscategorieën is het als volgt ingedeeld:


Clinic: geboren in 2016, 2017 of 2018
T/m 10 jaar: geboren in 2012, 2013, 2014, of 2015
T/m 12 jaar: geboren in 2010 of 2011
T/m 14 jaar: geboren in 2008 of 2009
T/m 17 jaar: geboren in 2005, 2006 of 2007


• Jongens en meiden spelen door elkaar.
• Spelers spelen alleen voor de punten als zij een wedstrijd in hun eigen categorie spelen. Als een
speler bijvoorbeeld invalt in een andere categorie, omdat daar een kindje te weinig is/ mist, dan
kunnen bij die wedstrijd geen punten behaald worden door die speler.
• We spelen op tijd, alle wedstrijden duren 20 minuten.
• De spelers spelen in de categorieën waar zij door Padel Brabant worden ingedeeld. Als je liever in
een oudere categorie geplaatst wil worden, dan kun je daarvoor inschrijven. Dit betekent wel dat
je dan de gehele tour in die categorie speelt. Tussentijds kan er niet gewisseld worden van
categorie. Mocht Padel Brabant dit niet geschikt vinden, zal er contact opgenomen worden met
de desbetreffende speler.
• Om de tour dag winnaar te bepalen zullen de eerste 4 wedstrijden meetellen. 

• Er worden games gespeeld, dus de telling is normaal met 15, 30, 40, etc.
• Deuce winnend punt.
• Bij discussie spelen we een let.
• Games worden doorgeteld. Zo wordt de einduitslag bepaald.
• Alleen games die geheel binnen de tijd zijn afgerond tellen mee voor de einduitslag.
• Beide spelers van het duo krijgen individueel het aantal punten toegekend dat behaald kan
worden bij winst, verlies of gelijkspel.
• Op een tour dag krijgen de winnaars ieder 5 punten, de verliezers 2 punten en wordt er gelijk
gespeeld dan krijgen alle vier de spelers 3 punten. Dit zijn de punten per wedstrijd. Het totaal aantal punten wordt opgeteld en toegevoegd aan de ranglijst. Per tour dag tellen de eerste 4 wedstrijden mee voor de ranglijst.
• Als de dag voorbij is en de punten geteld zullen worden kan er maar 1 iemand in elke categorie
eerste of tweede worden. De games zullen dus ook bijgehouden moeten worden, zodat bij gelijk
aantal punten via het puntensysteem de games geteld kunnen worden. De persoon met de
meeste games wordt eerste en de ander automatisch dan tweede.
• Voor de finaledag zullen de beste 8 spelers per categorie worden uitgenodigd. Nadat de een na
laatste dag gespeeld is, zal bekend worden wie de top 8 vormen. Op het moment dat er iemand
niet naar de finale dag kan komen, wordt de speler op plek nummer 9 uitgenodigd voor de finale
dag.