Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lessen T.V. De Hambaken

1. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 5 minuten pauze voor de trainer/trainster. Leerlingen kunnen deze tijd gebruiken om een warming-up te doen en in te spelen.

2. Indeling van de groepen wordt gedaan door Padel Brabant.

3. Padel Brabant wijst een trainer toe aan een groep.

4. Wij trachten zoveel mogelijk in groepen van gelijk niveau te trainen. Mocht de indeling niet naar wens van Padel Brabant zijn, behouden zij zich het recht om de indeling na de start van de lessen aan te passen.

5. Op officiële feestdagen en in de basisschoolvakanties wordt er in principe geen les gegeven. De vakanties kunnen wel gebruikt worden voor eventuele inhaallessen.

6. Als lessen vanwege het weer of beschikbaarheid van de banen door defecten geen doorgang kunnen vinden, geldt bij Padel Brabant het volgende: De eerste les die uitvalt wordt ingehaald. De tweede les die uitvalt vervalt. De derde les die uitvalt wordt ingehaald, etc. De inhaallessen worden gepland na de laatste reguliere les van de cursus of op een ander tijdstip in overleg met de leerlingen. Mocht er veel uitval zijn kan Padel Brabant besluiten een clinic te geven voor alle leerlingen die nog lessen mogen inhalen.

7. Of de training doorgaat bij slecht weer of andere omstandigheden wordt altijd door de trainer bepaald. Neem eventueel contact op met Padel Brabant via 06-57965434 als de trainer niet te bereiken is.

8. Als een les eenmaal halverwege is, wordt deze niet ingehaald. De trainer kan besluiten een vervangende les in de vorm van theorie te geven. Als de les niet aangevangen wordt door ziekte van de trainer wordt de les sowieso ingehaald.

9.Terugtrekken van de inschrijving kan tot de inschrijving sluit. Je bent daarna verplicht het lesgeld te betalen mits je bent ingedeeld naar de beschikbaarheid die je hebt opgegeven of de beschikbaarheid waarmee je akkoord bent gegaan. Er is daarna geen restitutie van het lesgeld mogelijk.

10. Na indeling ben je verplicht het lesgeld te betalen, ook als je besluit geen deel te nemen aan de cursus. Cursisten dienen binnen 1 week nadat de lessen begonnen zijn via iDeal betaald te hebben. Als je niet ingedeeld kan worden in een groep vervalt de verplichting het lesgeld te betalen.

11. Je hebt pas recht op participatie in de cursus wanneer het lesgeld door Padel Brabant ontvangen is.

12. Het lesgeld dient via iDeal betaald te worden. Wanneer er niet op tijd betaald wordt volgt er een herinnering. Bij de tweede herinnering komen er €7,50 administratiekosten bovenop, bij de derde herinnering €15,00. Hierna wordt het dossier bij een incassobureau neergelegd.

13. Het lesgeld moet betaald worden, ook als de leerling tussentijds stopt met het volgen van de cursus.

14. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaatsgevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.

15. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.

16. Bij ziekte, geblesseerd zijn of andere reden is er geen garantie tot inhalen in een andere groep of andere tijd. In overleg met de trainer kun je kijken of er plek is om in te halen.

17. Bij minder deelnemers in een lesuur besluiten de vereniging & Padel Brabant in overleg of de les doorgang zal vinden.

18. Padel Brabant is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

19. Aan de informatie op de website van Padel Brabant kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Padel Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Padel Brabant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

20. Je moet lid zijn van T.V. De Hambaken om deel te kunnen nemen aan de lessen.  

21. Deze voorwaarden zijn op 11 januari 2020 voor het laatst gewijzigd.

Padel Brabant

Derde Morgendreef 19

5233 NJ ‘s-Hertogenbosch

info@padel-brabant.nl

06-57965434

KVK: 72324740

BTW: 859073191B01